Ancient Thai Massage

IMG_1336-Editar
Ancient Thai Massage move

Scroll down for English

Ancient Thai Massage: 2 uur full body massage met acupressuur en stretching.

Maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur

Kosten: € 120,-

Om te boeken: Stuur een mailtje naar sanneburger@gmail.com of bel: +31687746394

Ancient Thai Massage is meer dan massage

Het is een reis door het innerlijk landschap van je lichaam. Dit landschap is gevormd door je ziel en door je levensverhaal. Alle ervaringen, vooral de intense, emotionele ervaringen, zijn opgeslagen in je lichaam. Iedere spanning, ieder gevoel van discomfort in het lichaam refelcteer een ervaring in je leven, wat je ervan leerde en hoe het je levensmissie ondersteunt of juist tegenwerkt. Veel van ons dragen zinloze overtuigingen met zich mee, zoals ‘het leven is moeilijk’ of ‘ik kan niemand vertrouwen’. Deze beperkende overtuigingen maken dat je je ware zelf terug houdt, je passie, wijsheid en levenslust.

Kracht, vreugde en vertrouwen zijn je ware natuur

Ancient Thai Massage creëert de ruimte en beweging om deze beperkende overtuigingen te laten gaan, door geblokkeerde herinneringen en gevoelens te laten opkomen en vervolgens los te laten. Daardoor krijg je opnieuw de kans om verbinding te maken met je ware natuur en contact te maken met je kracht, vertrouwen en vreugde. Dit zijn natuurlijke kwaliteiten en veel dichterbij dan je misschien denkt.

Meest complete vorm van lichaamswerk ooit

Er zijn veel variaties van Thai massage, waarvan heel vormen fantastisch zijn. Deze vorm wordt ‘ancient’ genoemd omdat het de oudst bekende vorm is, ongeveer 2 eeuwen geleden ontwikkeld door Dr. Jivakar Kumar, die sindsdien niet of nauwelijks veranderd is. In mijn ervaring is dit de meest complete vorm van lichaamswerk die op dit moment beschikbaar is in de wereld. Het werkt op ieder gewricht, iedere spier en meridiaan. Het heeft een flow die ik nooit ergens anders heb meegemaakt. Na de massage ga je naar huis met een gevoel van heelheid, begrip en liefde – en dit alles gebeurt zonder inspanning.

Veel van ons zijn vergeten hoe te ontspannen en te ontvangen

Veel van ons zijn bang om te vragen om waar we behoefte aan hebben – vaak weten we niet eens waar we behoefte aan hebben! Met Ancient Thai Massage leer je opnieuw hoe je over te geven en hoe in die mate van jezelf te houden dat je jezelf kunt toestaan liefde te ontvangen, via de zorgvuldige aanraking en aanwezigheid van de masseuse. Dit is waarom we het soms ‘yoga for the lazy man’ noemen, omdat Ancient Thai Massage je leert om controle, inspanning, wilskracht en ‘je best doen’ los te laten. Ware genezing vindt plaats wanneer je los laat, niet wanneer je iets probeert te forceren.

Over Sanne Burger

Ik heb Ancient Thai Massage geleerd van Rahul Bharti in Kathmandu. Ik begon mijn training in het jaar 2000 en het verveelt me nog steeds niet! Rahul Bharti woont nu in Pondicherry, India. Je kunt hem bereiken via zijn website: http://www.ancientmassage.com. Hij komt twee keer per jaar naar Nederland om een training te geven. Sinds 2000 heb ik meer dan 1000 Ancient Thai Massage behandelingen gegeven aan mensen over de hele wereld. Mijn vaardigheden hebben zich verdiept door mijn persoonlijke spirituele pad, mijn reizen over de wereld en mijn training in Qigong en Taotraining. De afgelopen 4 jaar heb ik in Pisac gewoond, in de Sacred Valley van Peru, 3000 meter hoog in het Andes gebergte. Naast individuele sessies geef ik ook de 6-daagse basiscursus, waar je leert hoe je een complete Ancient Thai Massage geeft. Samen met Daya Nimai Das heb ik in totaal 12 cursussen in Pisac gegeven de afgelopen 4 jaar!

Praktisch:

  • Een Ancient Thai Massage duurt 2 uur en kost € 120,-
  • Je kunt ook een (intro) massage van 1 uur boeken voor € 60,-
  • Waar: Centrum Osher, Poortstraat 32, Utrecht.
  • Bel/whatsapp of mail wanneer je een sessie wilt boeken.
  • Omdat ik maar 1 massage per dag geef duurt het soms even voor ik je kan inboeken.
  • Sanne Burger: tel. +31 687 746 394 / sanneburger@gmail.com

Welkom!

English

Ancient Thai Massage is more than massage. It’s a journey through the inner landscapes of your body. These landscapes are formed by your soul and your life story. All experiences, especially the powerful, emotional ones, are filed within your body. Every tension, every sense of discomfort in the body reflects an experience in your life, what it taught you and how it supports or contradicts your life’s purpose. Many of us carry around useless convictions, like ‘life is hard’ or ‘I cannot trust anyone’. These are limiting beliefs that make you hold back your true self, your passion, wisdom and lust for life.

Ancient Thai Massage creates the space and movement to let go of these limiting beliefs, through allowing blocked memories and emotions to come up and be released. Once again you will have the opportunity to reconnect with your true nature and tune into your strength, trust and joy. These are natural qualities and much closer than you might think.

There are many variations on Thai massage, of which many are excellent. This form is called ‘ancient’ because it’s the 2 hour body treatment that has been developed by Dr Jivakar Kumar centuries ago and has never been changed. In my experience it’s the most complete bodywork that is available these days. It works on every joint, muscle and meridian. It has a flow that I’ve never encountered anywhere else. After the massage you will leave with a feeling of wholeness, understanding and love – and all this takes place without effort.

Many of us have forgotten how to relax and how to receive. Many of us are scared of asking for what we need – often we don’t even know what we need! With Ancient Thai Massage you learn again how to surrender and how to love yourself to a degree that you can actually allow to receive love, through the caring touch and presence of the masseuse. That’s why sometimes we call it ‘yoga for the lazy man’, as Ancient Thai Massage teaches you to let go of control and effort, of will power and strain. True healing takes place when you let go, not when you try to push anything.

I was taught Ancient Thai Massage by Rahul Bharti in Kathmandu, Nepal. I started my training in 2000 and am not yet bored by it! Rahul Bharti now resides in Pondicherry, India. You can reach him through his website: http://www.ancientmassage.com. Since 2000 I have given more than a 1000 Ancient Thai Massages. My skills are deepened by my own spiritual path, traveling the world and my understanding of Qigong and the taoist system of self healing called Healing Tao. The past 4 years I’ve been living in Pisac in the Sacred Valley in Peru. Besides individual sessions I also teach the basic 6 days course where you learn how to give an Ancient Thai Massage. Together with Daya Nimai Das I’ve given 12 courses in Pisac in the past 4 years!

Logistics:

An Ancient Thai Massage takes 2 hours and costs € 120,-

You can also book a 1 hour (intro) session for € 60,-

My travels have at this point (November 2018) brought me to my home city, Utrecht, in the Netherlands. I work in Centrum Osher in the Poortstraat.

Please call/whatsapp or write to me when you want to book a session. Limited space available.

Sanne Burger: tel. +31 687 746 394 / sanneburger@gmail.com

Welcome!

Massage is my prayer